Komunikācijas plānošana:

 • Komunikācijas stratēģijas izstrāde un realizēšana
 • Web vides risinājumi
Mārketinga un komunikāciju aktivitātes
Komunikācijas plānošana tiek izmantota, lai atbilstoši budžetam un mērķiem tiktu izvēlēti labākie informācijas kanāli un efektīvākie instrumenti, kurus izmantojot tiktu piesaistīta atbilstošā mērķauditorija.

Lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju plānošanu un uzlabotu mārketinga investīciju atdevi, izmantojam noteiktu darbības modeli:

tirgus un patērētāju izpēte;
komunikācijas mērķu un stratēģijas izveide;
komunikācijas īstenošana;
komunikācijas rezultātu novērtējums.

Izstrādājam un prezentējam komunikācijas stratēģisko plānu, tas tiek realizēts izmantojot mārketinga un komunikāciju aktivitātes un instrumentus:

medijus – publikācijas reģionālajos laikrakstos, periodiskajos izdevumos, radio, TV, u.c.;

reklāmas materiālus – poligrāfijas pakalpojumi, lielformāta druka un vides reklāma.

Tiek piemeklēti atvēlētajam budžetam, mērķiem un plānotajai auditorijai  piemērotākie reklāmas materiālu veidi un to izplatīšana vai izvietošana;

tiešo mārketingu – nodrošinām reklāmas materiālu vai informācijas izplatīšanu izmantojot – tiešo pastu, telemārketinga pakalpojumus, SMS mārketingu, e-mārketingu, u.c. veidus;

web vides risinājumus –  sociālo tīklu administrēšana, reklāmas izvietošana interneta vidē, u.c.

Mārketinga plāna un stratēģijas pamatā ir SVID analīze, kas palīdz izvērtēt stiprās un vājās uzņēmuma puses, salīdzinot to ar konkurentiem.

Mārketinga stratēģijas galvenie mērķi:

 1. uzlabot un stabilizēt uzņēmuma stiprās puses, un izmantot tās komunikācijā ar klientiem;
 2. neitralizēt vai/un uzlabot vājās puses, padarot tās par spēcīgiem darbības faktoriem.

Publicitāte medijos

 • Mediju plānošana
 • Digitālo mediju risinājumi
 • Publikācijas periodiskajos izdevumos
 • Publikācijas Jūrmalas laikrakstā ”Jūrmalas Vārds”
Produktīva mediju izmantošana
Katras mediju aktivitātes pamatā ir izvirzīts mērķis. Mēs piemeklējam visatbilstošākos  informācijas kanālus un efektīvākos instrumentus tā realizēšanai un mērķauditorijas uzrunāšanai. Ja, mērķis ir komplicētāks, izstrādājam un prezentējam daudzpusīgu un stratēģisku mediju plānu.

Piedāvājam publicitātes iespējas dažādos medijos:

 • reģionālie izdevumi (Jūrmalas reģionālais laikraksts “Jūrmalas Vārds”,u.c.);
 • periodiskie izdevumi (žurnāli, laikraksti, u.c.);
 • radio un TV;
 • sociālie mediji;
 • citos interneta vides kanālos.

Nepareizi sagatavots vai neveiksmīgi noformulēts teksts var ietekmēt uzņēmuma reputāciju, tādēļ piedāvājam materiālu izstrādi, rediģēšanu un apstrādi:

 • uzņēmuma tēlam atbilstošu vēstījumu formulējumu izstrāde;
 • intervijas;
 • rakstu izstrāde;
 • preses relīžu izstrāde;
 • tekstu rediģēšana un korekcija (latviešu, angļu, krievu un vācu valodās);
 • tekstu tulkošana (latviešu, angļu, krievu un vācu valodās);
 • materiāla dizaina izstrāde;
 • mediju attiecības (tekstu iesniegšana, tiešā komunikācija ar žurnālistiem, u.c.).

Pēc klientu pieprasījuma piedāvājam izstrādāt publikāciju analīzi, kas sniedz informāciju par izvirzīto mērķu sasniegšanas efektivitāti. Iegūtie dati būs vērtīgi turpmākā mediju plāna izstrādei un realizācijai, kā arī palīdzēs novērtēt veikto aktivitāšu rezultātus.

Piedāvājam veikt publikāciju:

 • kvantitatīvo analīzi (publicitātes apjoms, intensitāte, u.c.);
 • kvalitatīvo analīzi (izmantotās tēmas, vērtējums, u.c.);
 • efektivitātes analīzi (sasniegtais auditorijas lielums, u.c.).

Izvirzītos mērķus iespējams sasniegt plānojot un regulāri īstenojot mediju aktivitātes.

Grafiskais dizains

 • Logo izstrāde
 • Stila grāmatas izveide
 • Reklāmas materiāli
 • Vides reklāma
Dizaina izstrāde
Grafiskā dizaina izstrāde ir process no idejas līdz gatavam produktam. To rada formu, krāsu, līniju, teksta un attēla saspēle. Reizēm tas var būt viens pats vārds izkārtots īstajā lielumā, leņķī un vietā, dažkārt nepieciešams izstrādāt un realizēt apjomīgu dizaina projektu, izmantojot dažādus risinājumus un tehnikas.

 • uzņēmuma stila grāmatas izveide;
 • logo dizaina izstrāde;
 • reklāmas materiālu dizaina izstrāde (vizītkartes, bukleti, brošūras, katalogi, u.c.);
 • vides reklāmas dizaina izstrāde;
 • iepakojuma dizaina izstrāde;
 • publicitātes materiālu dizaina izstrāde (laikraksti, žurnāli, u.c.).

Ar grafiskā dizaina palīdzību ir iespējams nodot ne tikai informāciju, bet arī sajūtas, vizuālās asociācijas un iespaidu, ietekmējot uzņēmuma kopējo tēlu. Tāpēc katram klienta pasūtījumam pieejam individuāli, izvērtējot produkta/pakalpojuma, uzņēmuma stilu un mērķauditoriju.

Web dizains

 • Web baneri
 • Web lapu izstrāde
Web lapu un baneru dizaina izstrāde un izveide
Mūsdienu tirgū mājas lapa ir neatņemama uzņēmuma sastāvdaļa. Pieejot individuāli katram klientam un pasūtījumam, veicam web lapas dizaina izstrādi:

 • modernu;
 • ērtu lietošanai un ar viegli uztveramu informācijas izkārtojumu;
 • atbilstošu mērķauditorijai un viegli administrējamu.

Izstrādājot mājas lapu, tai izveidojam responsīvu dizainu, kas pielāgojas dažādiem ekrāna izmēriem. Šāds dizains tiek veidots, lai mājas lapa būtu ērti skatāma gan datorā, gan planšetdatorā un viedtālrunī.

Web lapas izstrādes un izveides process:

 1. ideju ģenerēšana;
 2. koncepta izstrāde;
 3. dizaina izstrāde (mājas lapām un interneta veikaliem);
 4. dizaina uzstādīšana uz satura vadības sistēmas;
 5. SEO optimizācija;
 6. mājas lapas administrēšana (informācijas papildināšana, platformas un paplašinājumu atjaunināšanu, u.c.).

Lai informētu par savu produktu vai pakalpojumu interneta vidē, tiek izveidoti web baneri, kuru viens no galvenajiem uzdevumiem ir piesaistīt lapu apmeklētāju uzmanību.

Izstrādājam banera dizainu un tehniskos risinājumus, izvērtējot klienta mērķus, reklamēto produktu vai pakalpojumu, izvietošanas vietnes iespējas un mērķauditoriju, kuru vēlas uzrunāt.

Piedāvājam izstrādāt trīs, dažādu veidu web banerus:

 • JPG vai GIF (statiskie baneri);
 • POP – UP (uznirstošās reklāmas);
 • FLASH (animētie baneri, “peldošās” reklāmas, u.c.).